Počítač ve škole 2008

Kyberkultura jako součást mediální výchovy

HANA MAREŠOVÁ

Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc; e-mail: mareshatseznam [dot] cz

Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární vědomosti a dovednosti vztahující se k problematice médií a jejich práce s nimi. Média představují v současné době velmi významný zdroj informací, zkušeností a prožitků pro stále větší okruh jejich uživatelů. Z toho důvodu je pro uplatnění jedince důležité umět tímto způsobem přijímané informace zpracovat, vyhodnotit a využít.

Multimédia v ZUŠ

VLADIMÍR BERAN

Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují; e-mail: bevlatseznam [dot] cz

Multimédia a počítačovou grafiku vyučujeme již přes osm let. V příspěvku se posluchači stručně seznámí s cestou, kterou jsme za tu dobu museli ujít. Představíme techniku i programové vybavení, které používáme, ale hlavně hodně ukážeme, co jsme zatím vytvořili. Prozradíme něco z toho, jak to s dětmi děláme, a také dáme trochu nahlédnout do naší tvůrčí "kuchyně".

Interaktivní tabule v přípravě budoucích učitelů fyziky

VÁCLAV HELLER

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, katedra fyziky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem; e-mail: Helleratsci [dot] ujep [dot] cz

Příspěvek se zabývá obecnou problematikou interaktivní výuky, jejím postavením a významem mezi ostatními výukovými metodami. Všímá si důvodů jejího využívání ve výuce především přírodovědných předmětů. Další část příspěvku poukazuje na klady a možné problémy spojené s využíváním interaktivní tabule při vyučování.

Syntax zajímavě s pomocí SMARTboardu

Ivana Eliášová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun; e-mail: i [dot] eliaatseznam [dot] cz

Větný rozbor je mezi studenty škol značně nepopulární záležitostí. Většina z nich přistupuje k danému tématu negativisticky. Tabule SMARTboard se může stát příjemným prostředníkem mezi učitelem a studenty při vysvětlování i opakování větných konstrukcí. V hodinách českého jazyka jsme se studenty vyzkoušeli některé možnosti, které SMARTboard nabízí.

Tvorba testů a testování anglického jazyka (nejen) s vyhodnocením na webovém rozhraní

JAROMÍR PŘIDAL

Obchodní akademie Frýdek-Místek, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek; e-mail: pridalatoafm [dot] cz

Vytvoření tříd, tvorba testů, testování a okamžité vyhodnocení testů na vzdálených serverech bez nutnosti instalace dalšího software (Moodle, QuizStar, Quia Web). Automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh (doplňovací úlohy - cloze, úlohy s výběrem odpovědí, přiřazování, pravda-nepravda, krátká a dlouhá tvořená odpověď, popis atd.).

PowerPointová prezentace jako nástroj verbální a neverbální komunikace

Ivana Eliášová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun; e-mail: i [dot] eliaatseznam [dot] cz

Mou aprobací je český jazyk a literatura a základy společenských věd. V hodinách u svých studentů sleduji obecně platný jev – neschopnost správného vyjadřování, velmi slabou slovní zásobu,neschopnost argumentace a v neposlední míře také nesprávně volené způsoby neverbální komunikace.

Interaktivní tabule není nuda pro žáky ani pro učitele – využijte možnosti podpory Smart Board aneb nástroj Toolkit a úspěch českých učitelů ve Finsku

VERONIKA BISKUPOVÁ

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace; e-mail: biskveatatlas [dot] cz

Učitel, který využívá interaktivní tabuli, ocení všechny její nástroje, možnosti, nové způsoby výuky, které mu nová pomůcka nabízí. Učitel je tvor hodně kreativní a možnosti interaktivní tabule jsou skutečně obrovské.

Božena Němcová – zajímavá dáma i v 21. století

Ivana Eliášová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun; e-mail: i [dot] eliaatseznam [dot] cz

Jak skloubit něco tak nehmatatelného a duchovního jako je literatura a soudobou moderní techniku? Jak oslovit současnou mládež kulturními hodnotami 19. století? Jak prohloubit zájem žáků o dějiny literatury? To jsou otázky, které si musí klást každý češtinář a to nejen při tvorbě ŠVP. Existují různá řešení, jedním z nich je využití technických možnmostí SMARTboardu! 

Živé přenosy z hodin: Streamované video

Petr Koutek

Gymnázium, Dr. Randy 13, 466 01, Jablonec nad Nisou; e-mail: koutek@sport

Příspěvek Vás seznámí s úskalími spojenými s přenosy živého videa z vyučovacích hodin, které na naší škole využíváme jako doplnění dne otevřených dveří pro potenciální zájemce o studium. Věnovat se bude technické stránce realizace takových přenosů a zároveň posluchačům přiblíží i praktické postřehy a zkušenosti z druhého ročníku akce nazvané "Big Randa".

Využití interaktivní tabule na SOŠ

DANUŠE ULČÍKOVÁ

Střední odborná škola Uherský Brod, Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod; e-mail: ulcikovaatsos-ub [dot] cz

Workshop ukáže možnosti využití interaktivní tabule Smart Board při výuce na středních odborných školách, a to v předmětech Základy přírodních věd, Návrhy algoritmů a Počítačová grafika. V předmětu Základy přírodních věd je zpracováno téma výroby elektrické energie se zaměřením hlavně na jadernou energii. Dále jsou zde ukázky her, procvičování a animace.

Syndikovat obsah