Počítač ve škole 2007

Třídění odpadů

IVANA ELIÁŠOVÁ

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun; e-mail: i [dot] eliaatseznam [dot] cz

Ve svém příspěvku se zabývám možnostmi výuky ekologie na střední škole se zaměřením na recyklaci odpadů. Nejde pouze o ukázku vyučovací hodiny, ale o návrh různých aktivit pro studenty v několika hodinových blocích. Ověřila jsem si tento způsob výuky u 1.ročníku střední školy,ale domnívám se,že je použitelný i pro základní školy.

Výuka Fyziky s interaktivní tabulí

MILOŠ JENČÍK

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, 435 42 Litvínov 8; e-mail: m [dot] jencikattiscali [dot] cz

Cílem projektu bylo navrhnout metodiku vyučování fyzice v 6. až 9. ročníku ZŠ, která respektuje využívání interaktivní tabule. Metodika je zpracována ve formě, která odpovídá školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP). Výstup je doplněn o rozpracovaný školní vzdělávací program předmětu Fyzika oblasti,,Člověk a příroda".

Projektové vyučování v chemii s využitím počítačových prezentací studentů

LUBOŠ MUSÍLEK

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Čáslavská 202, 28571 Kutná Hora; e-mail: e-mail: musilekatsosokh [dot] cz

Asi před pěti lety jsem se blíže seznámil s textem pro pedagogický experiment "K projektovému vyučování v chemii a zeměpisu na ZŠ". V organické chemii jsem shodou okolností probíral učivo o přírodních zdrojích uhlovodíků, a tak jsem si řekl, že vyzkouším první z uvedených námětů " Chemie a automobily".

Kurz Počítače a internet v chemii pro studenty učitelských oborů na Př.F. UK

Petr Šmejkal1, Václav Martínek2

1 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2; e-mail: psmejkalatnatur [dot] cuni [dot] cz

2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2; e-mail: vacmaratnatur [dot] cuni [dot] cz

S rostoucím významem výpočetní a multimediální techniky v praxi roste i význam jejího aktivního využití ve školách a vzdělávacích institucích

Multimediální učebnice biologie člověka

JARMILA VÍTKOVÁ

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Pontassievská 3, 669 02 Znojmo; e-mail: vitkovaatgymspgs [dot] cz

Výsledkem projektu je vytvoření elektronické učebnice biologie člověka pro gymnázia, kterou lze využívat i na odborných školách(doprovodnou fotogalerii i na ZŠ). Komplexní učebnice obsahuje studijní materiál ke všem tělním soustavám, tzn.

Multimediální chemie

MILOŇ PODOUBSKÝ

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4609/13, příspěvková organizace, Dr. Randy 13, Jablonec nad Nisou, 466 01; e-mail: podoubskyatsportgym [dot] cz

Projekt SIPVZ č. 0041P2006 Multimediální chemie si klade za cíl maximálně využít informačních a prezentačních technologií ve výuce chemie.

Buňka - interaktivní výuková aplikace

PETRA BRZÓSKOVÁ1, RENATA GORYLOVÁ2

1Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, Borovského 2315/1, 733 01 Karviná - Mizerov; e-mail: petra [dot] brzoskovaatvolny [dot] cz

2Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, Borovského 2315/1, 733 01 Karviná - Mizerov; e-mail: renata [dot] gorylovaatgmail [dot] com

Projekt SIPVZ č. 0636P2006 s názvem „Buňka – interaktivní výuková aplikace" byl realizován na Střední zdravotnické škole v Karviné.

e-geografie

VLADIMÍR HERBER

Masarykova univerzita, Geografický ústav Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: herberatsci [dot] muni [dot] cz

Do geografického vzdělávání v České republice začaly postupně pronikat principy, strategie a konkrétní kroky, charakteristické pro rozvoj moderních vzdělávacích soustav některých zemí Evropské unie.

Syndikovat obsah