Počítač ve škole 2007

Počítačová podpora projektové výuky a mezipředmětových vztahů

PETER KRUPKA

Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno; e-mail: krupkaatjaroska [dot] cz

Začátkem roku 2006 jsme v rámci programu SIPVZ podali tento projekt, projekt s názvem Počítačová podpora projektové výuky a mezipředmětových vztahů. Naším záměrem bylo vyzkoušet, zda je možné použít počítače ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů tak, že je dáme k dispozici přímo žákům. Nemáme s tímto způsobem výuky zkušenosti.

Náležitosti školního webu - autoevaluační asistent

Ondřej Neumajer

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor 55 Státní informační politiky ve vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1; e-mail: ondrejatneumajer [dot] cz

Aktivita s názvem Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent se snaží poskytnout ředitelům škol, autorům a investorům školních webů kritéria, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních internetových prezentací. Zároveň mohou být tato kritéria využívána organizátory soutěží v posuzování kvality školních webů.

Multimediální technika a mediální výchova na ZŠ

JIŘÍ ŠTĚPÁN

Základní škola Kopřivnice, Alšova 123, 742 21 Kopřivnice; e-mail: ji [dot] stepanatseznam [dot] cz

V minulém roce jsem v rámci přednášky "Využití multimediální techniky na ZŠ při přípravě na výuku a ve výuce samotné" mimo jiné představil i dva projekty - Teleshopping a Reportáž. Letos bych na ně chtěl navázat a předvést, jak jsme pokročili dál. Projekt Teleshopping se stal odrazovým můstkem pro projekt Reklama, který obsahově spadá v RVP do 6.6.

Možnosti interaktivní tabule

JANA PEŘINOVÁ

SOŠ Uherský Brod, Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod; e-mail: perinovaatsos-ub [dot] cz  

V rámci projektu SIPVZ "Využití ICT technologií v ekonomických předmětech" jsme připravili několik vyučovacích hodin pomocí interaktivní tabule. V projektu byly sice zpracovány materiály pro střední školy ekonomického zaměření, nicméně metody, principy, nápady a výukové hry lze aplikovat do vyučovacích hodin libovolných předmětů.

Liberec, jak ho vidím já - geografické informační systémy na našem gymnáziu

PAVEL TAIBR1, MGR.JIŘÍ ŠMÍDA2

1 Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3, Liberec XI, 46011; e-mail: taibratgfxs [dot] cz
2 Katedra geografie, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, Hálkova 6, Liberec 1 461 17; e-mail: jiri [dot] smidaattul [dot] cz

 

Informační portál ŠVP MU pro SŠ a ZŠ

VLADIMÍR HERBER1, GABRIELA PETŘÍKOVÁ2

1 Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: herberatsci [dot] muni [dot] cz

2 Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc; e-mail: gabriela [dot] petrikovaatgyby [dot] cz

V období, kdy se ve školách vytváří školní vzdělávací programy (ŠVP), přichází Masarykova univerzita na pomoc pedagogům s projektem informačního portálu pro podporu tvorby ŠVP na základních a středních školách.

Informačně technologický základ - maturitní zkouška

KAREL PECKA

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1; e-mail: peckaatcermat [dot] cz

Informačně technologický základ je jednou ze čtyř volitelných zkoušek (dalšími jsou Matematika 1, Občanský základ a Přírodovědně technický základ) společné části maturitní zkoušky, zadávané MŠMT ČR. Požadavky k maturitě z tohoto předmětu vymezuje dokument nazvaný Katalog požadavků k maturitní zkoušce – INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD.

Game Maker v Čechách

PETR NASKE

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23, 624 00; e-mail: petr [dot] naskeatsosinformatikybrno [dot] cz

V tomto stručném článku bych Vám rád představil východiska pro současnou pozici prostředí Game Maker v českém prostředí. O nástroji Game Maker vyšly informativní články v minulých sbornících této konference a jsou k dohledání i na portálu www.ceskaskola.cz.

Digitální fotografie a GPS

JIŘÍ SUMBAL

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín; e-mail: sumbalatzsals [dot] edunet [dot] cz

V tomto příspěvku popisuji možnosti spojení digitálního fotoaparátu a navigačního přístroje (GPS) a využití programu Zoner Photo Studio 9. V procesu přípravy školního vzdělávacího programu lze tyto dovednosti začlenit do vzdělávacích oblastí Informační a komunikační technologie nebo Člověk a svět práce (téma Využití digitálních technologií).

Využití ICT ve výuce dějepisu na základní škole

IVANA PŘICHYSTALOVÁ

Základní škola Svitávka, Komenského 157, 679 32 Svitávka; e-mail: iprichystalovaatseznam [dot] cz

V posledních letech jsme si zvykli, že ICT usnadňují práci samotným učitelům a zároveň umožňují zaujmout a lépe motivovat žáky.

Syndikovat obsah