Počítač ve škole 2007

Architektura jako nositelka kulturního obsahu při výuce německého jazyka

MAREK BOHUŠ

Katedra německého jazyka, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Zižkovo nám. 5, 77140 Olomouc; e-mail: marek [dot] bohusatemail [dot] cz

Architekturu hodnou toho označení je možné chápat jako zosobnění naší civilizace. Vypovídá mnohé o nás, naší minulosti, myšlení a mnohém dalším. Proto je možné ji použít jako instrument, pomocí něhož žákům zprostředkujeme informace o národě jehož jazyku se učí. Mimo toto poznání a zlepšení se v cizím jazyce zde může učitel také demonstrovat vzájemnou provázanost školních předmětů.

Zadávání a vyhodnocování úkolů při výuce OOP

RUDOLF PECINOVSKÝ

Amaio Technologies, Inc; Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta informatiky a statistiky; e-mail: rudolfatpecinovsky [dot] cz

Příspěvek ukazuje výhody použití metodiky Design Patterns First při zadávání a zejména pak při vyhodnocování úkolů, v nichž mají žáci naprogramovat řešení nějakého problému. Současně ukazuje, jak při výuce využít metodiku Test Driven Development. Součástí příspěvku je i ukázka použití programu, který vyhodnocování do jisté míry automatizuje.

Webový obchod a výuka ekonomických předmětů

HANA HRÁDKOVÁ1, PETR NASKE2

1Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23, 624 00; e-mail: hana [dot] hradkovaatsosinformatikybrno [dot] cz

Využití technologie virtuálních počítačů ve výuce

PETR ŠIMA

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk; e-mail: simaatvsps-su [dot] cz

Učíte své studenty instalovat nebo konfigurovat operační systém? Potřebujete, aby si vše vyzkoušeli, ale přitom pracovní stanice fungovala i po takové výuce beze změn? Učíte své studenty instalovat nebo konfigurovat počítačovou síť? Nemáte tolik prostředků, aby měl každý student k dispozici alespoň tři počítače a aktivní síťové prvky?

Využití interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů

DANUŠE ULČÍKOVÁ

Střední odborná škola Uherský Brod, Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod; e-mail: ulcikovaatsos-ub [dot] cz

Dnešní doba je ve znamení modernizace pomocí informačních a komunikačních technologií. To se odráží i ve vzdělávání. Na pedagogické pracovníky jsou tímto kladeny nové požadavky. Řada učitelů tímto procesem právě prochází. Při hodinách se snaží využívat různými způsoby tyto technologie. V současnosti přitahuje největší pozornost interaktivní tabule.

Učitel - ústřední osobnost výuky s interaktivní tabulí

JAN VANĚK

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, 435 42 Litvínov - Janov; e-mail: jan [dot] vanekatzsjanov [dot] litvinov [dot] indos [dot] cz

Pro efektivní využití možností poměrně nové ICT techniky jako jsou interaktivní tabule jsou nutné nejen technické (hardwarové) a programové (softwarové) předpoklady, ale zejména učitel, který chce a umí tyto prostředky efektivně využít. Domnívám se, že rozsah prostředků roste podstatně rychleji než počet učitelů, schopných takové prostředky využít. Potom jsou tabule efektním článkem výuky, ne článkem efektivním.

Tutoriály pro výuku práce s ICT a zejména počítačem

Radim Polášek

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc; e-mail: radim [dot] polasekatcentrum [dot] cz

Využívání informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) je dnes již skoro samozřejmostí. Zejména mladší generace, a žáky mezi ně rozhodně počítat můžeme, s ICT pracuje mnohem více než například jejich rodiče. Stejně tak je tomu i s používáním počítačů.

Tutoriály pro výuku práce s ICT a zejména počítačem

Radim Polášek

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc; e-mail: radim [dot] polasekatcentrum [dot] cz

Využívání informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) je dnes již skoro samozřejmostí. Zejména mladší generace, a žáky mezi ně rozhodně počítat můžeme, s ICT pracuje mnohem více než například jejich rodiče. Stejně tak je tomu i s používáním počítačů.

Techniky balení zboží - standardní balení zboží, dárkové balení zboží

ŠÁRKA ČERNÁ

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 21; e-mail: cernaatsso [dot] cz

V roce 2006 jsme pracovali na projektu SIPVZ nazvaném „Techniky balení zboží – výukový materiál“. Na projektu pracovaly dvě skupiny žáků, jedna zpracovávala téma „Standardní balení“, druhá téma „Dárkové balení“. Žáci natočili pomocí videokamery své spolužáky, kteří předváděli postupy a systémy balení zboží.

Programovatelná LEGO stavebnice - RoboLab

JANA PASTYŘÍKOVÁ

Základní škola Komenského 2, 591 01 Žďár nad Sázavou; e-mail: jpastyrikovaat2zszdar [dot] cz

LEGO stavebnice MindStorms for Schools obsahuje asi 800 součástek - klasické LEGO kostičky, kola a převody, elektrické prvky - žárovky, motory, senzory a programovatelnou kostku RCX. Pomocí IR věže lze do kostky nahrát program, který jsme před tím připravili na počítači v prostředí Robolab. Kostka pak podle programu reaguje na vstupní informace ze senzorů a ovládá výstupy - žárovky a motory.

Syndikovat obsah