Počítač ve škole 2006

Měkkýši - tvorba multimediálního výukového materiálu a jeho implementace do hodin biologie na střední škole

PAVEL VLACH

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice; e-mail: vlach [dot] pavelatmybox [dot] cz

Cíle projektu byly navrženy tak, aby respektovaly výše uvedené skutečnosti. První skupina cílů směřovala k vytvoření komplexního souboru výukových materiálů, které mohou být integračním prvkem ve výuce tematického celku "Měkkýši", použitelného při frontální výuce, práce ve skupinách, domácím samostudiu a laboratorních prací. Logickým pokračováním byla implementace tohoto souboru materiálů do výuky.

Mapové servery - nejen v hodině zeměpisu

PAVEL TAIBR

Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3, Liberec XI, 460 11, e-mail: taibratatlas [dot] cz

Rád bych navázal na svůj příspěvek-workshop na loňské konferenci "Počítač ve škole", kde jsem se zabýval tématem "Zeměpis a internet" a zároveň přijímám "pozvánku" kolegů Miluše Dolanské (ArcData Praha) a Jiřího Šmídy (KG PedF TUL Liberec), kteří tu vloni prosazovali GIS do škol.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2006.

Lišejníky a mechorosty okolí Mariánských Lázní

MILOSLAV PELC

Gymnázium Mariánské Lázně, Ruská 355, 35369 Mariánské Lázně, e-mail: miloslav_pelcatgyml [dot] cz

Tematický celek Lišejníky a mechorosty okolí Mariánských Lázní je zpracován v ppt prezentaci jako učební pomůcka daného celku pro výuku botaniky na vyšším gymnáziu. Prezentace je rozdělena na samostatné celky - Lišejníky a Mechorosty. Tak je možné oba výukové celky využít ve výuce samostatně a dají se použít i ve výuce ekologie, popřípadě v biologických seminářích pro maturanty.

Chemie v projektu E-Matiční

TOMÁŠ ADAMUS

Matiční gymnázium, Dr.Šmerala 25, Ostrava, 728 04, e-mail: adamusatmgo [dot] cz

JAN VEŘMIŘOVSKÝ

Matiční gymnázium, Dr.Šmerala 25, Ostrava, 728 04, e-mail: JanVermirovskyatseznam [dot] cz

Cílem projektu E-Matiční je zpřístupnit studentům našeho gymnázia databázi studijních materiálů za tímto účelem vytvořenou, včetně procvičování celé řady tématických celků, za využití vhodného prostředí podporujícího e-learning.

Duha - fyzikální projekt s využitím Cabri Geometrie a Internetu

Michal Musílek

VOŠ zdravotnická a SZŠ, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové, e-mail: mim3atzshk [dot] cz

Již třetím rokem vedu jako lektor kurzy ICT ve výuce matematiky (jde o jeden z předmětových volitelných modulů školení úrovně P v rámci programu informační gramotnost SIPVZ). Hlavním nosným tématem modulu je ovládnutí prostředí dynamické geometrie. I když existuje kvalitní alternativní software pro dynamickou geometrii, např.

DIGITÁLNA UČEBNICA FYZIKY PRE STREDNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

JOZEF BEŇUŠKA

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 03601 Martin, Slovensko, e-mail: jbenuskaatnextra [dot] sk

Digitálna učebnica fyziky je kompaktný disk obsahujúci učivo fyziky základných a stredných škôl spracované vo forme ppt súborov ako príprav učiteľa na jednotlivé vyučovacie hodiny. Výukové prezentácie sú spracované s maximálnou názornosťou a obrázkovou podporou preberaných vyučovacích tém.

Článek byl publikován ve sborníku konference Počítač ve škole 2006.

Atomové spektrum - Elektronická sbírka příkladů na využití počítače ve výuce fyziky na střední škole

ALENA CAHOVÁ

Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč, e-mail: acahovaatspst [dot] cz

Sbírka je výstupem projektu schváleného MŠMT v rámci kraje Vysočina v roce 2005 a realizovaného vyučujícími fyziky na SPŠT a SOUT v Třebíči Alenou Cahovou, Marií Novotnou a Danou Vodákovou.

Syndikovat obsah