Počítač ve škole 2006

Aplikace výukového programu Altíkův slovník do vyučovacího procesu žáků s kombinovaným postižením

MIROSLAV MAREK, VÁCLAV FIŠER, JAROMÍR KULHÁNEK, DANIELA KUČEROVÁ, JANA HOŠTIČKOVÁ, IVANA MARKOVÁ, IRENA PAVELKOVÁ, PETRA PROCHÁZKOVÁ, JANA VÁLKOVÁ1,

Výuka algoritmizace za použití animovaných interaktivních vývojových diagramů

IVANA DURDILOVÁ1, LENKA SUCHÁNKOVÁ2

1Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha; e-mail: durdilovaatuzlabina [dot] cz

2Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha; e-mail: suchankovaatuzlabina [dot] cz

Cílem projektu SIPVZ bylo vytvořit program pro výuku algoritmizace ve formě pro studenty názorné a dobře pochopitelné.

Učebna s tenkými klienty ve výuce informatiky

MIROSLAV ŠIMÁK

Základní škola Postřelmov, Školní 290, 789 69 Postřelmov; e-mail: m [dot] simakatseznam [dot] cz

Snad na každé základní škole řeší způsob, jak a z jakých zdrojů se vybavit výpočetní technikou. Ani naše škola není výjimkou. V současné době máme dvě učebny. Jednu z nich máme vybavenou v rámci projektu Indoš, druhá vznikla pak naší vlastní iniciativou. Nedostatečné finanční zdroje jsme nahradili použitím moderní a pro nás neznámou technologií.

Turistická GPS v praxi

VILÉM PECHANEC

Katedra geoinformatiky, Př F, Univerzita Palackého v Olomouci, Tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, e-mail: vilem [dot] pechanecatupol [dot] cz

K čemu se dá GPS vlasntně použít? Každého asi napadne navigace při pohybu v neznámém terénu, použití jako navigační pomůcka v letadle, na lodi, v dopravním prostředku, ale to jsou jen obecné popisy.

Stavebnice MindStorms for Schools a program RoboLab

JANA PASTYŘÍKOVÁ

Základní škola Komenského 2, 591 01 Žďár nad Sázavou; e-mail: jpastyrikovaat2zszdar [dot] cz

Základem stavebnice je programovatelná kostka RCX a IR věž, která má na starosti komunikaci mezi kostkou a počítačem. Kromě toho stavebnice obsahuje asi 800 dalších dílků. Jedná se jak o běžné LEGO kostičky, kola, převody, osy, spojky atd., tak i o aktivní součástky - elektromotory, žárovky a senzory. Ze stavebnice je možné sestavit celou řadu pohyblivých modelů.

Současné trendy v metodice výuky programování

RUDOLF PECINOVSKÝ

Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta informatiky a statistiky; Amaio Technologies, Inc; e-mail: rudolfatpecinovsky [dot] cz

Programování doznalo v posledních 25 letech řadu naprosto zásadních změn. Měnily se nejenom používané programovací jazyky, ale měnila se i filozofie celého programování. Dávno již skončily doby, kdy programátoři vyvíjeli většinou samostatné programy a potřebovali se vedle syntaxe použitého jazyka naučit především dovednostem, jak správně algoritmizovat ten či onen problém.

Podpora výuky práce s ICT a software

RADIM POLÁŠEK

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc; e-mail: radim [dot] polasekatcentrum [dot] cz

Příspěvek popisuje možnosti doplnění a zkvalitnění výuky práce s ICT ale i se software. Význam informačních a komunikačních technologií se jeví jako stále důležitější. Jejich používání vzrůstá na vysokých školách, v přípravě budoucích učitelů, ale stále více i v základním vzdělávání.

Literate Programming na střední škole

LADISLAV KAŠPÁREK

Střední průmyslová škola, Legionářů 3, 586 01 Jihlava; e-mail: kasparekatsps-jia [dot] cz

Literate Programming obecně je způsob zápisu programu, kde se do jednoho zdrojového souboru zapisuje program (zdrojový text v programovacím jazyce) a dokumentace k němu. Dále je tento soubor rozdělen do číslovaných sekcí. Každá sekce se skládá právě z dokumentace a části kódu, která tvoří relativně samostatný celek programu.

Globální polohové systémy pro každého

VILÉM PECHANEC

Katedra geoinformatiky, Př F, Univerzita Palackého v Olomouci, Tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, e-mail: vilem [dot] pechanecatupol [dot] cz

Globální polohový systém GPS je družicový pasivní radiový systém sloužící k určení polohy, rychlosti a času v reálném čase na kterémkoli místě na Zemi. Pro určování polohy uživatele využívá pasivní dálkoměrnou metodu. Vzdálenosti uživatele od jednotlivých družic jsou určovány pomocí doby potřebné k absolvování této dráhy radiovým signálem vysílaným družicemi. K určení rychlosti pohybu uživatele se využívá Dopplerova jevu.

Dálkový průzkum Země ve výuce zeměpisu

KATEŘINA KEPRTOVÁ1, PETR DOBROVOLNÝ2

1 Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: kkeprtovaatgmail [dot] com

2 Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: dobroatsci [dot] muni [dot] cz

Dálkový průzkum Země patří mezi základní disciplíny tzv. geoinformatiky. Zabývá se pořizováním snímků, jejich zpracováním a analýzou. Geografům slouží především k tvorbě map.

Syndikovat obsah