Počítač ve škole 2005

Projekt REPAIR 2000

Petr Fořt

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou; e-mail: petr [dot] fortatbluepixel [dot] cz

Projekt, který původně vznikl jako snaha vyřešit svízelnou situaci s administrací učebny pro výuku CAD technologií, ukazuje v oblasti budování informačních systémů správný směr. Jeho autoři dokázali od roku 1994 vytvořit široce využívanou metodiku pro budování informačních systémů a zásadně snížit náklady na jejich údržbu.

Pozvěme geografické informační systémy do škol

Jiří ŠMÍDA

Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, katedra geografie, Hálkova 6, Liberec 460 01, e-mail: jiri [dot] smidaatvslib [dot] cz

Miluše DOLANSKÁ

ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1; e-mail: miluse [dot] dolanskaatarcdata [dot] cz

Geografické informační systémy (GIS) jsou moderní intenzivně se rozvíjející metodou geografického výzkumu využívanou napříč vědními disciplínami. Aniž bychom si to uvědomovali, GIS významně ovlivňuje každodenní všední život dnešního člověka.

Nové možnosti ve výuce matematiky a fyziky na gymnáziu v důsledku využití informačních technologií - pilotní projekt SIPVZ

PETR ŠAMÁNEK

Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm; e-mail: p [dot] samanekatfreng [dot] cz (p [dot] samanekatfreng [dot] cz)

Pilotní projekt je zaměřen na využití kvalitativně nových možností, které nasazení informačních technologií do výuky přináší.

MODERNÍ UČEBNA

 VLADIMÍR HORA

Pedagogická fakulta MU v Brně, katedra Technické a informační výchovy, Poříčí 31, 603 00 BRNO, e-mail: horaatped [dot] muni [dot] cz

Počítačová prezentace se jako doplněk výkladu učitele uplatňuje ve výuce již delší dobu. Učitelé mnoha předmětů ji používají hlavně pro prezentaci nového učiva. Nové technologie však umožňují daleko širší uplatnění nejen počítačové prezentace, ale celé oblasti informačních a komunikačních technologií. Některé firmy již nabízejí komplexní řešení těchto moderních učeben.

Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích

EVA BUDAYOVÁ A KOL.

SZŠ a VZŠ Hradec Králové, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové; e-mail: budayatzshk [dot] cz

Projekt řeší problém kvalitativního zvýšení úrovně výuky předmětů zaměřených na přípravu výroby. Největší prostor je proto věnován technologickým procesům vhodně doplněným o podpůrné softwarové prostředky z oblasti automatizace a robotizace. Je určen 2. až 4. ročníkům technických oborů SOŠ.

Interaktivní výuka na základní škole

DANIEL PREISLER

ZŠ T.G.Masaryka, Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice; e-mail: preisleratzs-tgm [dot] cz

Jak může dnes učitel zaujmout své žáky? Nebude to určitě v atraktivním vzhledu – žáci stejně všechno prokouknou, neohromíme je ani encyklopedickými znalostmi, kterými nás do praxe vybavila pedagogická fakulta. Žáci touží po učiteli (na věku vůbec nezáleží), který jim nabídne spolupráci, dokáže je vtáhnout do problému a vida – žáci sami naleznou řešení.

Interaktivní výuka cizích jazyků

KATEŘINA KOČOVÁ

ZŠ T.G.Masaryka, Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice; e-mail: katerina [dot] kocovaatseznam [dot] cz

Od října školního roku 2003/2004 mám možnost používat při výuce bílou interaktivní tabuli. Tento systém umožňuje zkvalitnit a zpestřit hodinu jak učiteli, tak dětem. Z mého hlediska mi tabule usnadňuje výuku mnoha způsoby. Žáci mají okamžitou zpětnou vazbu a také já mohu snadno kontrolovat jejich práci a pozornost.

E- learning - support osvojování chemického učiva

Jan Čipera a kol.

Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra učitelství a didaktiky chemie, Albertov 3, Praha 2, 12843; e-mail: ciperaatnatur [dot] cuni [dot] cz

V letech 2003 - 2004 se na UK v Praze uskutečnil výzkum v distančním, přesněji kombinovaném vzdělávání za použití LMS – MOODLE a LEARNINGSPACE. Uvedeného výzkumu se zúčastnili pracovníci přírodovědecké fakulty UK v Praze a pracovníci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

DIGITÁLNA UČEBNICA FYZIKY

JOZEF BEŇUŠKA

Gymnazium, Gogolova 18, 03601 Martin, Slovensko; e-mail: jbenuskaatnextra [dot] sk

Prednaska je zamerana na informaciu o skusenostiach s vyuzivaním informacnych a komunikacnych technologii vo vyucovani fyziky na strednej skole. Sucastou prednasky sú ukazky digitalneho spracovania výukovych prezentacii pre podporu vyucovania fyziky, databazy problemovych uloh, netradicnej zbierky uloh z fyziky, navodov na prakticke cvicenia s tabulkovou castou a navodov na jednoduche experimenty.

Syndikovat obsah