Počítač ve škole 2004

Malé ECDL testy

Jaroslava Beranová

8. základní škola, Žežická 193, 261 92 Příbram VII; Tel.: 318 623 792, e-mail: jaroslava [dot] beranovaat8zs [dot] pribram [dot] indos [dot] cz 

Informatika se na naší škole učí ve volitelném předmětu od 7. do 9. třídy s dotací 2 hodin týdně. Žáci si z  nabídky volitelných předmětů mohou volit každý rok. Stává se, že skupiny žáků se v průběhu tří let mění. Do skupiny pokročilých žáků přicházejí začátečníci, a naopak. Pokud pracuji se stejnými dětmi od 7. do 9.

Syndikovat obsah