Inspirace

Inspirace aneb vaše nápady pomáhají ostatním

INSPIRACE

Hledáte inspiraci jak efektivně, účelně a zajímavě využít ICT ve výuce vašeho předmětu. Nechte se inspirovat příspěvky z minulých ročníků konference Počítač ve škole.

Máte sami zajímavý nápad, který by mohli využít vaši kolegové ve výuce? Pak neváhejte a přispějte do sekce Inspirace.

Přehled příspěvků v sekci Inspirace

Syndikovat obsah
  • Projekt se zabývá tvorbou multimediálních výukových materiálů formou CD-ROMu pro výuku občanské výchovy a jejich využitím na II. stupni ZŠ s ohledem na přítomnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – SPU, cizinci. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání bylo vytvořeno výukové CD, které obsahuje prezentaci vybraných tématických celků učiva 6.-9....
  • Cílem projektu byla implementace ICT do výuky německého jazyka se zaměřením na reálie německy mluvících zemí. Vytvoření výukového programu pomohlo uplatnit novou formu výuky s využitím ICT, zkvalitnit přípravu na výuku a vyučovací proces využíváním VSW. Kvalitní výuka cizích jazyků patří k prioritám školy i v souvislosti s členstvím ČR v EU. Realizace projektu umožnila studentům nabytí...
  •  Michal Wendl Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, Blovice Tvorba testů a kvízů či písemných prací s využitím ICT je jednou z mnoha oblastí, kterou se každý moderní učitel při své práci zabývá. Přestože se stále používají stejné metody testování žáků, postupně k nim přibývají další možnosti.
  • Lukáš Hlaváček Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci Ivana Fellnerová Katedra zoologie a antropologie PřF UP v Olomouci Příspěvek se zabývá problematikou moderní výuky náročných biologických disciplín na středních a vysokých školách. Řeší otázky tvorby a využívání multimediálních výukových animací v biologii, jež jsou v dnešní výuce přírodních věd považovány za...
  • Stanislav Zelenda Univerzita Karlova v Praze Fakulta Matematicko-fyzikální, Katedra didaktiky fyziky, 182 00 Praha 8 Příspěvek uvádí hlavní cíle, pojetí, typické aktivity a některé výsledky vzdělávacího projektu TALNET – online k přírodním vědám, který probíhá v České republice od r. 2003, jehož se v letošním roce účastní více než 310 žáků.
  •   Ladův kraj v proměnách času, který je výzkumným a vzdělávacím projektem žáků ZŠ Ondřejov a ZŠ Stříbrná Skalice zaměřený na poznávání společenských, kulturních a enviromentálních  proměn regionu - a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.   Cíle projektu:
  • Důležitou roli v projektu EU peníze školám mají moderní informační a komunikační technologie. Malé základní školy ale obvykle nemají mezi učiteli informatika, který by byl schopen se orientovat v možnostech nových technologií vhodných pro využití ve výuce právě malých škol. Právě zahájený projekt Malotřídky.cz chce malým školám při zavádění moderních technologií pomoci.
  • Interaktivita a iné a SPSPI© článok na konferenciu Počítač ve škole, Nové Město na Moravě, Česká republika, 21. 04. 2011   Peter Sitáš
  • Na jaře 2006 byly na naší škole v rámci SIPVZ vypracovány dva projekty zaměřené na modernizaci výuky matematiky, fyziky a cizích jazyků pomocí efektivního využití počítače a především interaktivní tabule. Jejich realizace by měla umožnit lepší využití výukového softwaru a internetu díky možnosti zapojit do práce jednotlivé žáky podobně jako při tradiční výuce, ale s větší názorností a...
  • Projekt byl zaměřen na využití interaktivní tabule ACTIVboard ve spojení s projektorem, PC, speciálním softwarem ACTIVstudio ve výuce fyziky na gymnáziu, a to v rámci běžné výuky v motivační a expoziční fázi jednotlivých vyučovacích hodin i v rámci laboratorních cvičení fyziky jako prostředek rozvoje samostatného logického uvažování žáků při interaktivním řešení...
Syndikovat obsah