Inspirace

Inspirace aneb vaše nápady pomáhají ostatním

INSPIRACE

Hledáte inspiraci jak efektivně, účelně a zajímavě využít ICT ve výuce vašeho předmětu. Nechte se inspirovat příspěvky z minulých ročníků konference Počítač ve škole.

Máte sami zajímavý nápad, který by mohli využít vaši kolegové ve výuce? Pak neváhejte a přispějte do sekce Inspirace.

Přehled příspěvků v sekci Inspirace

Syndikovat obsah
  • Blanka Kozáková Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Podpoře využívání ICT ve výuce se naše organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace věnuje dlouhodobě. V roce 2009 jsme zahájili realizaci...
  • Pavlína Hublová Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha Rok 2012 je pro Metodický portál RVP.CZ přelomový. 6. ledna 2012 byl ukončen projekt Metodika II., který byl financován z projektu OP VK, a nyní má Metodický portál RVP.CZ prokázat svou životaschopnost v nových podmínkách. S čím tedy mohou stávající i...
  • Marek Vít Spoluautor a spoluzakladatel portálu www.helpforenglish.cz V roce 2005 vznikla tehdy ještě nevýrazná internetová stránka s názvem ‚Help for English‘, ze které se postupně stal snad největší a nejoblíbenější portál zaměřený na výuku angličtiny na internetu v ČR. Co přesně stojí za úspěchem těchto stránek a co je mezi konkurenčními portály činí zvláštními a jedinečnými...
  • Václava Petrgálová Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Masarykova obchodní akademie v Jičíně se stala iniciátorem a koordinátorem projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, do kterého je zapojeno ještě dalších 26 středních škol České republiky.
  • Petr Svoboda UK Praha, Pedagogická fakulta Mobilní technologie se stávají významnými pomocníky ve vzdělávání. Jejich širšímu uplatnění zatím brání nejen nedostatečná vybavenost škol těmito prostředky, ale i skutečnost, že školy dosud více zápasí s jejich zneužíváním, jako je např. neetické využívání mobilních telefonů žáky ve vyučovacích hodinách, zveřejňování deformovaných záznamů učitelů...
  • Rudolf Adler FAMU, Praha Problém visí již dlouho ve vzduchu a jeho řešení se stávalo stále naléhavějším. S produkty filmové a audiovizuální tvorby a díly vytvořenými souborem výrazových prostředků, pro něž se vžil obecný název filmová řeč, se setkáváme stále častěji. Lze konstatovat, že jejich vliv v současném mediálním prostoru je převažující. Na formování životních postojů, hodnot i...
  • Ondřej Balík Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 5 – Jinonice Na konferenci v roce 2010 byly představeny virtuální kabinety naší školy – v podstatě snadno vytvářená, spravovaná a dostupná webová úložiště učebních materiálů a pomůcek.
  • Informační a komunikační technologie jsou využívány i v rámci školních mezinárodních projektů.  Projekt Comenius Masarykovy obchodní akademie v Jičíně „Učte se s námi!“ je zaměřen na výuku cizích jazyků s využitím informačních a komunikačních technologií, výměnu zkušeností mezi pedagogy a žáky partnerských škol v České republice, na Slovensku a ve Finsku.
  • Reálie Ruska je online program Masarykovy obchodní akademie v Jičíně s výukovými jednotkami a úkoly (testy) s okamžitou zpětnou vazbou, textovým, obrazovým, mapovým a zvukovým materiálem, dalším doplňujícím materiálem a mnoha odkazy na ruské webové stránky, které souvisejí s výukovým obsahem projektu.
  • Masarykova obchodní akademie v Jičíně se stala iniciátorem a koordinátorem projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, do kterého je zapojeno ještě dalších 26 středních škol České republiky. V průběhu tříleté realizace projektu (od března 2010 do února 2013) vytváří 106 tvůrců – učitelů...
Syndikovat obsah