Inspirace

Inspirace aneb vaše nápady pomáhají ostatním

INSPIRACE

Hledáte inspiraci jak efektivně, účelně a zajímavě využít ICT ve výuce vašeho předmětu. Nechte se inspirovat příspěvky z minulých ročníků konference Počítač ve škole.

Máte sami zajímavý nápad, který by mohli využít vaši kolegové ve výuce? Pak neváhejte a přispějte do sekce Inspirace.

Přehled příspěvků v sekci Inspirace

Syndikovat obsah
  • Vladimír Novotný Základní škola, Obránců míru 2944, 434 01 Most; e-mail: novotnyvladseznam [dot] cz Workshop si klade za cíl seznámit učitele zeměpisu se stručným návodem na přípravu libovolné slepé mapy, použitelné v hodinách zeměpisu. Workshop je založen na základech práce s vektorovým grafickým editorem. Výsledky práce na workshopu budou převedeny do tisknutelné podoby. Výhodou...
  • VĚRA HUDCOVÁ Škola bratří Fričů Ondřejov, nám. 9. května 68, 251 65 Ondřejov, e-mail: vhudcovaseznam [dot] cz JIŘÍ JERMÁŘ Základní škola bratří Fričů Ondřejov, nám. 9. května 68, 251 65 Ondřejov, e-mail: zsondrejovseznam [dot] cz Při tvorbě našeho projektu jsme vyšli především z toho, že naše škola je v místě, kde je Astronomický ústav České akademie věd. V projektu jde o propojení...
  • Eva Stratilová Urválková, Petr Šmejkal Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2; e-mail: urvalkovnatur [dot] cuni [dot] cz; psmejkalnatur [dot] cuni [dot] cz Měřicí přístroje v hodinách chemie jsou na českých školách využívány jen ojediněle.
  • Žaneta Gerhátová Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky Priemyselná 4, SK-918 43 Trnava, Slovenská republika; (doktorandské štúdium – UKF v Nitre Pedagogické fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Dražovská cesta 4, SK-949 74 Nitra), e-mail: gerhatova [dot] zanetastonline [dot] sk Energia je všade okolo nás, bez energie by...
  • Miloš Bukáček Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě, e-mail: bukacekgym [dot] nmnm [dot] cz Zeměpis je předmět, v němž žáci a studenti hledají odpovědi na otázky typu: Kde to je? Jaké to je? Proč to tam je? Jak to vzniklo? Jak se to dá využít k vzájemnému užitku člověka a přírody. Odpovědi na tyto otázky...
  • Pavel Klouda Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 896, 29501 Mnichovo Hradiště; e-mail: silvrklaudpost [dot] cz Tato přednáška se týká následujících bodů: 1) JAK VE FYZICE v nižších roč. osmiletých gymnázií (na 2.stupni ZŠ) REAGOVAT NA „KOLONKY“ NOVÝCH RVŠP metody a průřezová témata; 2) JAK PRO CÍLOVOU SKUPINU ŽÁKŮ VÝUKU FYZIKY UČINIT POUTAVĚJŠÍ.
  • Vladimír Novotný Základní škola, Obránců míru 2944, 434 01 Most; e-mail: novotnyvladseznam [dot] cz Přednáška nastíní možnosti využití internetových zdrojů v hodinách zeměpisu na základní škole. V současnosti vzniká nepřeberné množství školních geografických stránek s praktickými pomůckami a internetovými odkazy. Přednáška si klade za cíl na tyto zdroje poukázat a...
  • Ondřej Neumajer   Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4; e-mail: neumajervuppraha [dot] cz Proč a jak inovovat pojetí ICT v rámcových vzdělávacích programech – otázka, na kterou se již druhým rokem snaží hledat odpovědi pracovní skupina Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Příspěvek se pokusí pojmenovat hlavní důvody,...
  • Otakar Reich Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice; e-mail: reichgymtce [dot] cz Máte ve škole staré audiokazety nebo gramofonové desky, jejichž obsah byste rádi využili s pomocí počítačové techniky i dnes? Ve workshopu se dozvíte, jak si tato dnes již zastaralá média snadno převést do formy vhodné pro moderní interaktivní výuku (například SMART Notebook, Power...
Syndikovat obsah