Jak vložit přednášku nebo workshop?

Pokud jste se zaregistrovali, máte možnost jednoduše vložit konferenční přednášku nebo workshop.

Po přihlášení ke svému uživatelskému účtu přejděte na Vytvořit obsah.

V dialogu vytvoření obsahu vyberte položku Vystoupení/příspěvek.

Následně se zobrazí formulář, který je třeba vyplnit a na závěr uložit.
Povinné položky jsou vždy označeny červenou hvězdičkou.

Jako první je nutné vyplnit název vystoupenípříspěvku. Tento název se objeví v programu, sborníku, ...

Následuje výběr a přiřazení (prezentujících) autorů. Autorů může být více. Autory je třeba vybrat z existujících uživatelů portálu. Po umístění kurzoru do políčka stačí začít psát příjmení autora. Objeví se nabídka uživatelů odpovídající napsanému textu. Po vybrání jednoho z nabídnutých uživatelů se do políčka automaticky doplní uživatelovo jméno.

Výběr dalšího autora probíhá obdobně. Pokud je třeba uvést více než dva autory, je možné použít tlačítko "Přidat další položku".

Výběrem odpovídajícího typu vystoupení/příspěvku se některé specifické možnosti dále ve formuláři zobrazí nebo skryjí.
Prosíme, odlišujte firemní příspěvky (přednáška, workshop).

Ke všem typům vystoupení je nutné uvést abstrakt, jehož minimální délka je 75 slov. Pokud bude abstrakt kratší, budete na tuto skutečnost upozorněni.
Prosíme, k dosažení požadované délky abstraktu nevkládejte opakovaně mezery a prázdné odstavce.

Pod vizuálním editorem je k dispozici nastavení "Formátu vstupu". Po rozkliknutí máte k dispozici dvě možnosti filtrace vloženého textu. Pokud vkládáte text např. z MS Wordu a potřebujete se zbavit přo zobrazení nežádoucího formátování (chcete ponechat pouze základní formátování textu), můžete vyzkoušet přepnutí na "Strong Filtered HTML" - silně filtrované HTML. Další alternativou "vyčištění" textu je např. vložení textu přes tlačítko "Vložit z Wordu".

 

V dolní části formuláře se nachází část "Technické požadavky". Jednotlivé možnosti se zde zobrazují v závislosti na předchozím výběru. Následující obrázek zobrazuje tuto část se všemi dostupnými možnostmi.

Již při vytváření nového příspěvku si můžete určit, zda chcete tento příspěvek zařadit mezi své "záložky" (bookmarks).

Důležitou součástí každého příspěvku na portálu je kategorizace. Ke kategorizaci se používají různé slovníky, které obsahují termíny (klíčová slova). Vyberte jeden z termínů v nabídkovém seznamu. Pokud je k dispozici nějaký termín na nižší úrovni, načte se další nabídkový seznam. Jakmile budete s nabídnutým termínem spokojeni, stiskněte tlačítko "Přidat". Tuto akci můžete opakovat pro postupný výběr více položek.
Prosíme, věnujte kategorizaci náležitou pozornost.

Na závěr použijeme tlačítko "Uložit". Tím odešleme náš příspěvek na webserver k dalšímu zpracování.
Nyní se vložený příspěvek automaticky zařadil mezi navržená vystoupení.
Pro příspěvek je v tuto chvíli již možno hlasovat. Příspěvky s největším počtem hlasů budou na konferenci zařazeny přednostně.

 

Když si zobrazíme nově vytvořený příspěvek, máme (jako jeho autoři) k dispozici možnost jeho editace.
Vidíme také, v jakém stavu se příspěvek nachází. Jakmile je organizátory změněn stav příspěvku na "přijato", bude viditelný v přehledu přijatých vystoupení. I když je příspěvek přijat, autor má stále možnost provádět změny (např. dodatečně přiložit soubor s prezentací). Určitou dobu po konferenci dojde ke změně stavu na "přijato uzamčeno". Pak již autor nemůže příspěvek měnit.