Rašplování, pilování

Prezentace seznamuje žáka se základním způsobem obrábění dřeva. Výklad je doplněn praktickou ukázkou (výroba špalíku na broušení).