Hospodářsky důležité rostliny

Prezentace seznamující se základními druhy pícnin, obilnin a zeleniny.