VVV aneb vizualizace ve výuce (zeměpisu)

Vladimír Herber

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 

Podle Komenského zásady je proces zapamatování výraznější při současné aktivaci více smyslů. I v současné škole se tradičně uplatňuje verbální zprostředkování geografických poznatků, které ovšem přináší nebezpečí formalismu, zatímco efektivnější jsou informace vizuální.

Tradičním a typickým reprezentantem didaktických prostředků zůstává i v moderní škole obraz v jeho mnoha podobách a variantách, ale jeho hlavní funkce je stejná – přináší svědectví o realitě, kterou buď realisticky, anebo pozměněně znázorňuje. Toto zprostředkování reality má ovšem edukační poslání, neboť obraz slouží jako prostředek k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů.

Stále platí, že to, „Co je geografické se dá znázornit (vizualizovat) mapou – druhým jazykem geografie“, proto jsou v příspěvu představeny nástroje pro vizualizaci, které můžeme prostředí internetu najít.

Mezi vhodné nástroje využitelné pro edukaci jsou např. Gapminder, Google public data explorer, IMF Data Mapper, OECD eXplorer a jiné. Chce to jen vyzkoušet a pak je účelně využít, např. v ekonomicko-geograficky koncipovaných hodinách zeměpisu.

 

 

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2011.

NáhledPřílohaVelikost
herber.pdf1.17 MB
3.666665
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 3.7 (3 hlasy)