Tvorba elektronického atlasu rostlin a živočichů na 1. stupni ZŠ s využitím výukových programů

MARTA BŘEHOVSKÁ

Základní škola Kraslice,Havlíčkova 1717, 358 01 Kraslice, e-mail: marta [dot] brehovskaatzs1 [dot] kraslice [dot] indos [dot] cz

Žáci budou zpracovávat témata Život v přírodě prvouky třetího ročníku, Rozmanitost přírody přírodovědy čtvrtého ročníku a Třídění organismu pátého ročníku netradičně. Sledované části učiva, které si mají osvojit budou pozorovat na vycházkách v přírodě, naučí se rostliny, zvířata a přírodní společenstva pozorovat a fotografovat tak, aby vzniklé snímky zachycovaly charakteristické rysy sledovaných předmětů. Určovat je budou podle s pomocí výukových programů přírodovědných encyklopedií, naučí se vyfotografované snímky zpracovat tak, aby je mohli i s popisem vytisknout a zalaminovat. Vyrobí si tak sadu svých školních pomůcek, které budou ve škole nadále k dispozici i ostatním žákům. V závěru se naučí s vyučujícími vytvořit si ze snímků jednoduchou prezentaci v Power Pointu, kterou budou moci přes dataprojektor prezentovat jako výstup. 

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2005.
NáhledPřílohaVelikost
brehov.pdf435.79 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné