Semináře ICT v ČJL ve výuce budoucích učitelů českého jazyka

HANA MAREŠOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc, e-mail: mareshatseznam [dot] cz

Informační technologie (ICT) postupně pronikají do všech oblastí lidské činnosti, výjimkou není ani oblast vzdělávání. V rámci České republiky vzniká řada kvalitních projektů zaměřených na oblast využití ICT ve školství. Nabízí se tedy příležitost využít všech těchto zdrojů, které jsou tu proto, aby učitelům usnadnily práci a třeba i pomohly udělat výuku pro studenty zajímavější. K nejvýznamnějším projektům v oblasti ICT ve vzdělávání patří bezesporu koncepce Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), která formulovala jednotné cíle v oblasti informační gramotnosti učitelů a studentů. Školení v rámci SIVPZ se zaměřují především na oblast celoživotního vzdělávání, tedy vzdělávání učitelů. Přesto je nezbytné v této oblasti vzdělávat již učitele "budoucí", tedy studenty pedagogických fakult - a právě tato oblast je dle našeho mínění poněkud opomíjena - většina studentů získává dovednosti pro práci s ICT v obecněji zaměřených seminářích, které pro ně zajišťuje katedra technické a informační výchovy, ale seznámení s možnostmi využití ICT v jejich aprobačních předmětech většinou chybí.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2006.
NáhledPřílohaVelikost
maresova.pdf312.74 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné