Potřeby škol v oblasti ICT a jejich naplňování v Moravskoslezském kraji

 

Blanka Kozáková, Jiří Sumbal

 

První část příspěvku se zabývá rolí ředitele, případně vedení školy při nasazení ICT. Ukazuje potřebu týmového řešení této problematiky a definuje role v tomto týmu. Zamýšlí se nad důležitostí plánování rozvoje ICT ve škole i dalšího vzdělávání pracovníků v této oblasti.

Ve druhé části popisujeme podporu, jakou školám z Moravskoslezského kraje poskytuje při zavádění ICT Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (dále jen KVIC). V Moravskoslezském kraji existuje již od roku 2006 podpůrná síť pro školy, které se chtějí v oblasti ICT dále rozvíjet. Je to síť sdružující školy a školská zařízení, tzv. informační centra Moravskoslezského kraje. Od roku 2008 bylo financování celého modelu podpořeno z projektů Perspektiva a Elektronická školička.

KVIC poskytuje ředitelům i učitelům metodickou pomoc formou konzultací a informačních kampaní i nabídkou DVPP zaměřeného na ICT. Jednou z oblastí, na kterou se při přípravě a realizaci kurzů s ICT tématikou zaměřujeme, je oblast přírodních věd a matematiky. Proto je tomu věnován v příspěvku dostatečný prostor.

Další aktivitou KVIC při podpoře implementace ICT do škol jsou pravidelně dvakrát ročně pořádané konference pro pedagogy z Moravskoslezského kraje. Zatím poslední proběhla v únoru 2011 s podtitulkem Jak podporuje ICT rozvoj žáků v přírodovědných a technických oborech? Diskuse i dotazníky vyplněné účastníky přinesly zajímavé závěry, s nimiž jsou čtenáři příspěvku seznámeni.

 

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2011.

NáhledPřílohaVelikost
kozakova_sumbal.pdf913.2 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné