Multimediální technika a mediální výchova na ZŠ

JIŘÍ ŠTĚPÁN

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, 74 221 Kopřivnice; e-mail: jir [dot] stepanatgmail [dot] com

Stěžejním bodem přednášky je ukázka praktického využití multimediální techniky na ZŠ při výuce průřezového tématu Mediální výchova a to na projektech „Reportáž“ (filmová) a „Reklama“ (grafická, zvuková, animovaná, filmová). Mimo průřezového tématu Mediální výchova lze aktivity využité při práci žáků na projektech zařadit i do vzdělávacích oblastí Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce (okruh Využití digitálních technologií), Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura (vzdělávací obor Výtvarná výchova).

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2008.
NáhledPřílohaVelikost
stepan.pdf142.31 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné