LEGO Mindstorms - učební a metodické materiály

Technické a přírodovědné vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let jsme kritizováni za malou podporu nových trendů v přírodních vědách a technických oborech. Pomalu se to sice mění, ale rychlost je hlemýždí. Přitom je to velká škoda, protože dnešní prostředky mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“.

Proto jsme se v našem Farním sboru Českobratrské církve evangelické rozhodli vstoupit na „pole neorané“ formou zájmového vzdělávacího kroužku pro děti ve věku 8–12 let.

Cílem není jen „hrát si s Legem“. Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Vzhledem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice, budeme procvičovat nejen jemnou motoriku, ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě se budeme stále „skrytě“ věnovat i matematice a fyzice (případně ostatním přírodním vědám). V neposlední řadě pak děti získají konkrétní představu o programování.

Více informací naleznete na stránkách kroužku: policka.evangnet.cz/roboti (zde naleznete především jednotlivé lekce připravené pro děti).

Mohu se nějak zapojit (jako dítě)?

Ale jistě! Pokud máš chuť, můžeš vše sledovat s námi. Na výše uvedených stránkách se postupně objevují všechny novinky a materiály z každé naší schůzky. Můžeš tak řešit jednotlivé úlohy a problémy "na dálku". Základním předpokladem je, že musíš sledovat naši situaci, která vychází z tajemných informací zaslaných v emailech z daleké budoucnosti a být s námi alespoň v emailovém kontaktu (některé informace/úkoly budou rozesílány jednotlivcům emailem).

A co pro učitele a vedoucí kroužků?

Souhrn všech materiálů, včetně metodických poznámek, je k dispozici na samostatných stránkách.

0
Vaše hodnocení: Žádné