Koncepce vzdělávacího obsahu předmětu Filmová/audiovizuální výchova

Rudolf Adler

FAMU, Praha

Problém visí již dlouho ve vzduchu a jeho řešení se stávalo stále naléhavějším. S produkty filmové a audiovizuální tvorby a díly vytvořenými souborem výrazových prostředků, pro něž se vžil obecný název filmová řeč, se setkáváme stále častěji. Lze konstatovat, že jejich vliv v současném mediálním prostoru je převažující. Na formování životních postojů, hodnot i citovost dětí a mládeže mají audiovizuální – filmové produkty a modely, jež jsou jimi prezentovány, nezanedbatelný vliv. Ve všech fázích dětství a dospívání, tedy v době, kdy se zásadním způsobem formuje osobnost, působí dnes audiovize na mladého člověka velmi intenzivně, častěji než text (literatura, poezie) dramatická tvorba, hudba a výtvarné umění, a to někdy i ke škodě věci, pokud jde o žádoucí proporce, neboť audiovize je stále v jeho životě přítomna v řadě projevů a forem, od výsostně uměleckých, esteticky strukturovaných tvarů až po produkty ryze komerční, agresivně podbízivé a pokleslé, s prokazatelně anipulativními záměry. V roce 2010 byl schválen vzdělávací obsah předmětu F/A výchova pro základní školy a gymnázia. Máme tedy institucionální základ i solidní metodickou oporu pro školy a učitele, kteří tento doplňkový předmět budou chtít uvádět v život. Příspěvek osvětlí koncepci a metodiku vzdělávacího obsahu a možnosti jeho realizace v praxi.

 

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2012.

NáhledPřílohaVelikost
f_adler.pdf239.86 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné