Jak navrhnout a vést výuku on-line

Projekt eVET2EDU
 
V rámci projektu "Supporting Vocational Teachers and Trainers In e-Learning - (e)VET2EDU" byl vytvořen volně šiřitelný e-learningový kurz, který je primárně zaměřen na oblast výuky odborných předmětů, nicméně v širší rovině je obecně použitelný téměř kdekoli. Kurz je založen na inovativních pedagogických metodách - např. on-line spolupráci, reflexi, peer learningu a používá různé otevřené nástroje. Kurz je v českém jazyce a k dispozici je také volně stažitelný pro Moodle prostředí, včetně příručky.

Kurz je dostupný zde: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=24 

 
0
Vaše hodnocení: Žádné