Geoinformatika a vzdělávání

Miluše Valentová1, Hana Svatoňová2, Darina Foltýnová3

1ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1, e-mail: novakatgym [dot] cz

2Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno, e-mail: pecatzel [dot] cz

3Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno, e-mail: darinka [dot] fatemail [dot] cz; http://www.ped.muni.cz/wgeo

S nastupujícím 21. stoletím se společnost skutečně přeměňuje na  „informační“. Informace hrají ve většině oborů rozhodující roli. Na tuto situaci musí nutně reagovat i škola prostřednictvím výuky, která bude syntetizovat využití výpočetní techniky na příkladu různých témat.

Gramotnost ve smyslu zvládnutí čtením a psaním byla dlouhou dobu mírou vzdělání populace, u jednotlivce  i mírou jeho využitelnosti pro společnost. Z jisté výsady úzké skupiny lidí se v průběhu staletí stala základní hodnota. Stát investuje finance do svého občana právě k aktivní znalosti čtení a psaní hned v prvních letech školní docházky. Gramotnost otevírá cestu dalšímu vzdělání.  S měnícím se světem se mění i požadavky společnosti: ke znalosti čtení a psaní se přidávají mnohé další. K novým, ale zcela podstatným, patří i znalost práce na počítači, práce s informacemi a daty, tedy gramotnost informační.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference 2004.

 

NáhledPřílohaVelikost
arcdata.pdf239.5 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné