Finanční gramotnost – novinka na základní škole

JAN VANĚK

Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most, 435 42 Litvínov – Janov; e-mail: jan [dot] vanekatzsjanov [dot] cz

Sídliště Litvínov – Janov se mění v sociálně vyloučenou lokalitu, jednu z největších v České republice. Naše škola poskytuje pro děti z tohoto sídliště předškolní a základní vzdělání. Žáci se v rodinách denně potkávají s finančními problémy a jejich nepatřičným řešením. Proto se škola rozhodla zavést experimentálně výuku Finanční gramotnosti, aby se mladí mohli vyvarovat chyb, které dělávají jejich rodiče. Do experimentu v druhém pololetí 2010 jsme zařadili tak zvané „nadané“ žáky. Po dohodě s třídními učiteli  a se souhlasem rodičů a žáků jsme vybrali takové žáky, u kterých předpokládáme, že zvládnou nové, obtížnější učivo navíc. Celkem se jedná o 6 hochů a 3 dívky, mezi nimi jsou i Rómové. Vznikla skupina, se kterou lze pracovat a ověřit si v nadstandardních podmínkách, zda jsou připravené návrhy a nápady životaschopné. Tyto dětí mají jednu vyučovací hodinu týdně navíc. Aby nebyla práce jednotvárná, byla zařazena střídavě Finanční gramotnost a anglická konverzace English Live. Určit, co se má učit ve Finanční gramotnosti, nebyl lehký úkol. Po neformálních diskusích s dalšími kolegy učiteli, kteří se dotýkají této problematiky (Informatika, Matematika, Občanská výchova, Volba povolání), bylo navrženo celkem 8 témat, které jsou uvedeny v příspěvku. Výuka Finanční gramotnosti probíhá v učebně počítačů, kde se využívá tabulkový procesor (pro kontrolu správnosti řešení početních úloh) a internet..Ve výuce Finanční gramotnosti jsme na samotném počátku. Nejlepší pomocnou ruku hledáme spolu s Markem Twainem na konci vlastního ramene.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2010.
NáhledPřílohaVelikost
vanek.pdf92.88 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné