Editor Lambda a uľahčovanie spolupráce medzi nevidiacim študentom a jeho učiteľom pri práci s matematikou na Slovensku

Martin Horňanský

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4; e-mail: martin [dot] hornanskyatgmail [dot] com

Iveta Kohanová

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4; e-mail: kohanovaatfmph [dot] uniba [dot] sk

Prístup nevidiacich k informáciám uloženým v klasickej forme bol v minulosti výrazne obmedzený. Rozvoj informačných technológií v súčasnosti významne ovplyvnil prístup tejto skupiny ľudí k informáciám akéhokoľvek typu. V mnohých prípadoch odstránil tradičné prekážky, no v mnohých iných prípadoch vytvoril prekážky nové, ktoré spôsobujú, že ešte aj v súčasnosti nie je prístup k informáciám u vidiacich a nevidiacich zďaleka rovnocenný. Obzvlášť sa tento jav ukazuje pri multimediálnych, technických a vedeckých informáciách, resp. údajoch, kde bežne používané technológie na transformáciu textu do digitálnej formy (OCR), no ani iné asistenčné a podporné technológie (napr. čítače obrazovky) nie sú často schopné sprístupniť informácie takéhoto druhu, nakoľko tieto zvyknú obsahovať množstvo špecifických symbolov a formátov.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2009.
NáhledPřílohaVelikost
hornansky.pdf225.24 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné