Dovednosti absolventů SŠ v textovém editoru

Jan Berki, Jindra Drábková

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra aplikované matematiky

V rámci článku, který navazuje tematicky na loňský příspěvek, se čtenář seznámí s výsledky šetření provedeného na studentech 1. ročníku FP TUL. Studenti měli sami sebe ohodnotit, jaké kompetence v textovém editoru si osvojili již během studia na základní, resp. střední škole a jaké získali studiem vysokoškolského předmětu Základy ICT (Zpracování elektronických dokumentů). Dotazník byl zadán celkem třikrát de facto téže skupině čítající zhruba 100 studentů. Výsledky studentských deklarací jsme porovnávali jednak před samotným kurzem a po něm. Provedli jsme také jednoduchou analýzu jejich semestrálních prací v rozsahu zhruba  3000 slov s cílem identifikovat nejčastější chyby. Deklarovaný kompetenční profil byl také porovnán s výsledky klasifikace samostatná práce vypracovávané v průběhu přímé výuky (cvičení).

NáhledPřílohaVelikost
berki_drabkova.pdf423.88 KB
2
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 2 (1 hlas)