Animace a video ve výuce fyziky a chemie

Jakub Velecký, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73, náměstí Míru 73, Svitavy

Pokud budeme ve vyučovacím procesu vycházet ze základních didaktických zásad, vždy budeme řešit problém, jak dané učivo přiblížit žákům z více úhlů pohledu, tak abychom docílili, co nejlepšího pochopení. Starou pravdou zůstává, že větší počet forem sdělení informací znamená vyšší pravděpodobnost zapamatování učiva žákem. I proto je dobré využít v maximální míře současný rozmach audiovizuální techniky a různé multimediální platformy pro vizualizaci učiva, neboť viděné jednoznačně podpoří zapamatování slyšeného.

I při pohledu do historie se velmi často setkáváme s učebními pomůckami, které vizuálně přibližují probíranou látku. Jako standard vnímám bohatě ilustrované učebnice obsahující optimální množství obrázků, schémat, grafů a fotografií. Stále větší zastoupení mají v tištěných médiích tzv. infografiky, které vizuálně atraktivní formou předávají nejrůznější informace. S rozvojem výpočetní techniky a díky celkové dostupnosti audiovizuálních pomůcek se stále více prosazuje zapojování počítačových animací a dokumentárních filmů do výuky. A to nejen pasivní využití profesionálně vyrobených materiálů, ale i aktivní vytváření vlastních vizuálních didaktických pomůcek přímo na školách. Tento trend sleduje i projekt Cesta objevování povolání (dále jen COP).

 

Přečíst celý článek...

 

Příspěvek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2015.

0
Vaše hodnocení: Žádné