Výuka s robotickou stavebnicí

Datum a čas: 
1. leden 2016 (Celý den) - 23. prosinec 2016 (Celý den)
Sponzor: 
TFSoft

Technické a přírodovědné vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let jsme kritizováni právě za malou podporu nových trendů v přírodních vědách a technických oborech. Naštěstí se tato situace pomalu mění. Nové výukové prostředky tak mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“. Jedním z takových výukových prostředků je robotická stavebnice LEGO Mindstorms. Možnosti zařazení této stavebnice do výuky jsou téměř neomezené. A není to jen nějaké „hraní si s Legem“. Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Vzhledem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice, procvičuje se nejen jemná motorika, ale také trpělivost, prostorová představivost a práce s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě jde stále „skrytě“ také o matematiku a fyziku (často ale i o ostatní přírodní vědy). V neposlední řadě pak děti získají konkrétní představu o programování.
Tento seminář je zaměřený na základní praktické seznámení se stavebnicí a ukázky jejího využití v rámci výuky s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Všechny naše vzdělávací akce jsou akreditovány v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Místo: 
Místo konání workshopu - Gymnázium Polička, nebo u vás na škole
nábřeží Svobody 306
Polička 572 01
Česká republika