Praktické využití mapových portálů a cloudových GIS aplikací ve výuce zeměpisu

Datum a čas: 
1. září 2017 (Celý den) - 31. prosinec 2018 (Celý den)

Geografické informační systémy (GIS) se v posledních letech začínají stále více prosazovat do výuky na základních i středních školách. Nabízí řadu možností, jak výuku zpestřit, zatraktivnit a zařadit do ní informace, s nimiž se žáci budou setkávat v běžném životě.

Hlavním cílem kurzu je poskytnout náměty pro praktické využití mapových portálů a cloudových GIS aplikací ve výuce. Převážná většina kurzu bude vedena formou workshopu, kdy účastníci budou pod vedením lektora zpracovávat připravená cvičení a úlohy. Využity budou zdarma dostupné aplikace.

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v délce 8 hodin, číslo akreditace 324/2017-1-71. Akci je možné hradit ze šablon pro SŠ.

Místo: 
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
Nové Město na Moravě 59231
Česká republika