Praktické využití leteckých a družicových snímků ve výuce zeměpisu

Datum a čas: 
1. září 2017 (Celý den) - 31. prosinec 2018 (Celý den)

Dálkový průzkum Země (DPZ) zažívá v posledních letech obrovský rozmach. Na mnoha webových portálech najdeme stovky leteckých i družicových snímků.

Existuje také celá řada programů i mobilních aplikací, které umožňují se snímky DPZ dále pracovat. Jedním z nich je i program Google Earth, který se dá velmi dobře využít ve výuce zeměpisu i jiných předmětů.

Hlavním cílem kurzu je poskytnout náměty pro využití snímků DPZ, programu Google Earth a mobilních aplikací s tematikou DPZ ve výuce. Převážná většina kurzu bude vedena formou workshopu, kdy účastníci budou pod vedením lektora zpracovávat připravená cvičení a úlohy v programu Google Earth, mobilních aplikacích a na internetu.

 

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v délce 8 hodin, číslo akreditace 324/2017-1-71. Akci je možné hradit ze šablon pro SŠ.

Místo: 
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
Nové Město na Moravě 59231
Česká republika