Digitální technologie ve výuce přírodních věd

Datum a čas: 
1. leden 2016 (Celý den) - 23. prosinec 2016 (Celý den)
Sponzor: 
TFSoft

Digitální technologie přináší do škol stále více možností. Učitel tak dostává do rukou prostředky, které mohou výukový proces zásadním způsobem ovlivnit, a to v dobrém slova smyslu. Přírodní vědy jsou ideální oblastí, kde se mohou moderní technologie uplatnit. Aby to ovšem bylo možné, musí se učitelé nejen dobře orientovat v celé škále různých učebních pomůcek, ale také tyto pomůcky ovládat. Teprve dalším logickým krokem je začlenění digitálních technologií do výuky konkrétního předmětu. Tento seminář je, na rozdíl od akce Výuka přírodních věd se školním laboratorním systémem a navazujících předmětových kurzů, zaměřen především na základní přehled digitálních technologií vhodných pro začlenění do výuky přírodních věd. Typicky se jedná o chytré mobilní telefony, tablety, interaktivní projektory, interaktivní tabulestoly, odpovědní systémy, kamery a digitální mikroskopy, laboratorní měřicí systémy. Seminář je zaměřen teoreticky s řadou praktických ukázek. Následuje praktická dílna, kde se účastníci prakticky na konkrétních výukových situacích seznámí s výběrem digit. technologií s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Všechny naše vzdělávací akce jsou akreditovány v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Místo: 
Místo konání workshopu - Gymnázium Polička, nebo u vás na škole
nábřeží Svobody 306
Polička 572 01
Česká republika