ClassFlow – interaktivní výuka s mobilními zařízeními

Datum a čas: 
1. září 2017 (Celý den) - 31. prosinec 2018 (Celý den)

V současné době dochází na školách ke stále intenzivnějšímu využívání mobilních zařízení. Také mnoho žáků samotných si do školy nosí svá vlastní mobilní zařízení (tablety, chytré mobilní telefony). Školy jsou také velmi dobře vybaveny interaktivními tabulemi a využívají je pro výuku většiny všeobecně vzdělávacích předmětů.

Interaktivní tabule či plátno s dataprojektorem však neumožní přenést obsah na žákovská zařízení. Možným řešením je aplikace ClassFlow, díky které může učitel odeslat výukový obsah do žákovských zařízení.

 

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v délce 8 hodin, číslo akreditace 324/2017-1-71. Akci je možné hradit ze šablon pro SŠ.

 

Místo: 
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
Nové Město na Moravě 59231
Česká republika