Počítač ve škole – celostátní konference učitelů základních a středních škol

Celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ

27.–29. března 2018 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě

 
Již nyní pro vás připravujeme jubilejní 15. ročník konference Počítač ve škole. Přijďte se inspirovat novinkami a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce. Opět vás čeká spousta přednášek, praktických workshopů i prezentací firem.
 
Hlavní témata nadcházejícího ročníku zveřejníme počátkem ledna 2018.
 

Více informací o obsahovém zaměření loňského ročníku konference najdete v sekci Počítač ve škole 2017.

 

Akreditace

Konference Počítač ve škole je akreditována MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v délce 25 hodin, číslo akreditace 36534/2015-1-865. Akci je možné hradit ze šablon pro SŠ, konkrétně aktivita III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin, varianta ICT.